นักศึกษา.ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีบวชต้นไม้ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม