ข่าวเด่น

นักศึกษา.ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีบวชต้นไม้ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและประชาคมท่าศาลา ร่วมกันจัดพิธีบวชต้นไม้บริเวณที่จะมีการสร้างถนนเข้าสู่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมบวชต้นไม้ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นางสาวบัณฑิตา อนุรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่4 สำนักวิชาการจัดการ ประธานชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ่านแถลงการณ์การอนุรักษ์พันธุ์ยางนาอันเนื่องมาจากเป็นพันธ์ุไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยและทรงนำไปปลูกไว้ในพื้นที่ต่างๆ ต่อจากนั้น นายกมลวิทย์ ทองเต็ม นักศึกษาชั้นปีที่1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา อ่านบทความของ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้ร่วมบุกเบิกและก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงความเป็นมาของการปลูกต้นยางนาในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นไปตามผังแม่บท และเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุทยานพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของการปลูกต้นยางนาในบริเวณดังกล่าว จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีเบิกฤกษ์บวชต้นยางนา ตามด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนร่วมกันนำจีวรพระทำพิธีบวชต้นยางนาโดยพร้อมเพรียงกันนายวิชาญ เชาวลิต ผู้แทนประชาคมท่าศาลา หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า การตัดต้นไม้ทำลายป่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว เพราะกว่าต้นไม้เหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ต้องใช้เวลานานนับ 20 –30 ปี หรือกว่า 100 ปี ซึ่งต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อศูนย์การแพทย์ฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ชาวบ้านที่มาใช้บริการ จะได้ใช้ประโยชน์จากร่มร่มเงา ที่สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อญาติผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยเอง เข้ามารับบริการในศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันหรือบางรายมาอยู่ครั้งละหลายๆ วัน ความร่มรื่นของต้นไม้เหล่านี้ จะเป็นพื้นที่ให้ความสุขสบาย ทั้งกายและใจแก่ชาวบ้านผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ฯ ได้อย่างแน่นอน “ตัวผมเองเมื่อทราบข่าวก็รู้สึกหดหู่ว่าทำไมคนที่สร้างมีเจตนาอย่างหนึ่ง พอมายุคหลังใช้คำว่าพัฒนาเพื่อความเจริญ แต่ทำไมต้องทำลายธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนเดิม การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดเราต้องไม่ทำลายต้นทุนเดิมและคต้องต่อยอดปรับใช้ให้เหมาะสม อยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหนทางอื่น เพื่อเว้นพื้นที่ตรงส่วนนี้ไว้ให้เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ ผมคิดว่าคนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับธรรมชาติ เราไม่ได้เป็นเจ้าของธรรมชาติแต่ธรรมชาติเป็นเจ้าของเรา เพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องรักษาธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุด” นายวิชาญ กล่าวนายสุดใต้ ดีทองอ่อน อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า สิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ คือ ความร่วมแรง ร่วมใจ ของทั้ง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาคมวลัยลักษณ์และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวอำเภอท่าศาลาและใกล้เคียงที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นกิจกรรมการกุศล ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากอีกกิจกรรมหนึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเพราะตัวนักศึกษาเองจะได้กระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมซึ่งจะทำให้เกิดจิตสำนึกหวงแหน สมบัติของสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นผลดีต่อตัวนักศึกษา และมหาวิทยาลัยเองก็จะมีคนคอยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้ และสิ่งสุดท้ายที่อยากฝาก คือหากต้นยางนาที่ได้รับการบวชในวันนี้จะได้อยู่คู่กับศูนย์การแพทย์ฯ ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์ฯ ในอนาคตอย่างแน่นอนดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันแสดงความรู้สึก ในการรักหวงแหนต้นไม้ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญของสังคม นักศึกษาที่มีอุดมการณ์ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก เพราะนี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากปลูกฝังให้นักศึกษาของเราทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีใจรักความยุติธรรม อยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นในสังคม เราต้องการให้นักศึกษามีความคิด มีทัศนคติ มีอุดมการณ์ เกิดการเรียนรู้และตระหนักร่วม เห็นความสำคัญในมุมมองเหล่านี้

“มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น บรรยากาศที่ร่มเย็น เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อการพัฒนา เพราะฉะนั้นการที่ประชาคมวลัยลักษณ์ นักศึกษาศิษย์เก่า และประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันห่วงใย เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องขอบคุณอีกครั้ง และคิดว่าในอนาคต ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งภาคประชาสังคมและทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด จะได้ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยของเราให้เป็นมหาลัยสีเขียว ผมเห็นแล้วก็ภูมิใจและดีใจที่เห็นการแสดงออกร่วมกันในเจตนารมย์ ครั้งนี้” ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดี ที่19 พฤษภาคม 2559 นี้ เวลา 10.00 น มหาวิทยาลัยได้จัดเวที ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัย บริษัทที่ปรึกษา ศิษย์เก่า นักศึกษาและภาคประชาสังคม ได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยมิตรไมตรี เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นจึงมองกิจกรรมเรื่องการบวชป่าของนักศึกษาและศิษย์เก่าเป็นเรื่องดี ที่มหาวิทยาลัยต้องขอบคุณและเห็นเลยว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยสีเขียวจะต้องเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ประมวลภาพ

TOP