สิ่งอำนวยความสะดวก

บริการของธนาคาร

1. ธนาคารออมสิน

    ธนาคารออมสินเปิดให้บริการแก่นักศึกษา ณ อาคารไทยบุรี บริเวณโถงด้านล่าง โดยให้บริการต่าง ๆ ดังนี้
          1. บริการรับฝาก โอนเงินและถอนเงินแบบ ONLINE และทำตราสารทางการเงินเหมือนธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ทั่วไป
          2. บริการด้านสินเชื่อธนาคารทุกประเภท
          3. บริการรับชำระค่าลงทะเบียนและค่าหอพักนักศึกษา
          4. ให้บริการทำบัตร ATM ที่สามารถถอนเงินต่างสาขาได้ด้วย แต่ยังไม่เป็นระบบ ATM POOL ที่สามารถถอนเงินด้วย ATM ของธนาคารอื่น ๆ ได้


2. ธนาคารกรุงไทย

    ให้บริการตู้ ATM ณ บริเวณโถงอาคารไทยบุรี และด้านหน้าอาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดทำ ATM ธนาคารและบัตรประจำตัวนักศึกษารวมทั้งบุคลากร เป็นบัตรเดียวกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547


      


TOP