ม.วลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประเดิมใช้กับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่21

ม.วลัยลักษณ์ จัดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ประเดิมใช้กับนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่21

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Read More
คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Read More
รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้

รถไฟฟ้า มวล. พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคมนี้

Read More
เปิดให้บริการแล้ว Walailak Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ที่ม.วลัยลักษณ์

เปิดให้บริการแล้ว Walailak Arena สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน ที่ม.วลัยลักษณ์

Read More
UTHM executives, Malaysia, visited Walailak University for academic collaborative discussion

UTHM executives, Malaysia, visited Walailak University for academic collaborative discussion

Read More
อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

อ.ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล : เชี่ยวชาญด้านเภสัชเวท(ศาสตร์ด้านสาระสำคัญของพืชสมุนไพร)

Read More
The 2nd Walailak University Cultural Camp: Cultures without Borders

The 2nd Walailak University Cultural Camp: Cultures without Borders

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Read More
TOP