ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ : เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติภาวะสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ : เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติภาวะสุขภาพ

Read More
21st IMT-GT Varsity Carnival 2019 Seminar: CALL FOR APPLICATION

21st IMT-GT Varsity Carnival 2019 Seminar: CALL FOR APPLICATION

Read More
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ชวนเที่ยวงาน วลัยลักษณ์เดย์ 25 มี.ค.-3 เม.ย. นี้

ม.วลัยลักษณ์ ชวนเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เดย์” 25 มี.ค.-3 เม.ย. นี้

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

Read More
อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 37 คน ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF

อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 37 คน ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF

Read More
ศูนย์สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการภาคตะวันออก ร่วมขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่อีอีซี

ศูนย์สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการภาคตะวันออก ร่วมขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่อีอีซี

Read More
Akkhraratchakumari Veterinary College (AVC), Walailak University work together with local veterinarian for help the elephant

Akkhraratchakumari Veterinary College (AVC), Walailak University work together with local veterinarian for help the elephant

Read More
ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารืออัตรากำลังและความร่วมมือในการผลิตแพทย์

ม.วลัยลักษณ์ เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารืออัตรากำลังและความร่วมมือในการผลิตแพทย์

Read More
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม

Read More
TOP