อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

อาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ : สนใจศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

Read More
ม.วลัยลักษณ์แถลงเตรียมจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ชูแนวคิดวัฒนธรรมไร้พรมแดน CULTURES WITHOUT BORDERS

ม.วลัยลักษณ์แถลงเตรียมจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ชูแนวคิดวัฒนธรรมไร้พรมแดน CULTURES WITHOUT BORDERS

Read More
ขอเชิญรับชม เทปบันทึกภาพการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว Walailak Cultural Camp 2018 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ขอเชิญรับชม เทปบันทึกภาพการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าว Walailak Cultural Camp 2018 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.

Read More
2 ทีม Startup คว้าทุนสนับสนุนรวมหนึ่งแสนบาท-สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ทีม Startup คว้าทุนสนับสนุนรวมหนึ่งแสนบาท-สนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More
ม.วลัยลักษณ์จับมือบริษัทเอกชน ร่วมวิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร

ม.วลัยลักษณ์จับมือบริษัทเอกชน ร่วมวิจัยและพัฒนาศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร

Read More
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่

Read More
อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

Read More
Call for paper : 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection ASEAN Art and Craft

Call for paper : 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection " “ASEAN Art and Craft”"

Read More
Walailak University International College (WUIC) offers Undergraduate Excellent Scholarships

Walailak University International College (WUIC) offers Undergraduate Excellent Scholarships

Read More
Apply Now ! LLB in Legal Application (International Program) Scholarship Available

Apply Now ! LLB in Legal Application (International Program) Scholarship Available

Read More
TOP