อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

อ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช : จักษุแพทย์ อาจารย์ และนักวิจัย บทบาทอันแตกต่างแต่ลงตัว

Read More
Graduate student from School of Agricultural Technology publishes her work in Annals of Microbiology

Graduate student from School of Agricultural Technology publishes her work in Annals of Microbiology

Read More
สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน

Read More
อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

Read More
ชีวิตนักปกครอง : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชีวิตนักปกครอง : นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More
ผู้ว่านครฯ บรรยายพิเศษ ชีวิตนักปกครอง แก่นักศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ผู้ว่านครฯ บรรยายพิเศษ “ชีวิตนักปกครอง”แก่นักศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

Read More
Walailak University Language Institute (WULI) is seeking 3 lecturers

Walailak University Language Institute (WULI) is seeking 3 lecturers

Read More
The research from School of Medicine on genomic instability is indexed in ISI Q1

The research from School of Medicine on genomic instability is indexed in ISI Q1

Read More
ศูนย์บริการการศึกษา ชวนน้องเข้าร่วมค่าย SeedCamp 2018 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เพื่อค้นหาตัวตน ในสำนักวิชาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ

ศูนย์บริการการศึกษา ชวนน้องเข้าร่วมค่าย SeedCamp 2018 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เพื่อค้นหาตัวตน ในสำนักวิชาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ

Read More
ม. วลัยลักษณ์ ติดอันดับองค์กรด้านการวิจัย จากการจัดลำดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

ม. วลัยลักษณ์ ติดอันดับองค์กรด้านการวิจัย จากการจัดลำดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

Read More
TOP