ข่าวเด่น

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม กับทิศทางการพัฒนางานวิจัย

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University

ม.วลัยลักษณ์ ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นนานาชาติ มุ่งสู่ World Class University

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

Read More
ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

ผลงานตีพิมพ์ด้าน Physical Science ใน Nature Index ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 4 ของประเทศไทย

Read More
เด็กสถาปัตย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโชว์ผลงานในงาน Bangkok gems & jewelry fair 2019 พร้อมรับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เด็กสถาปัตย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมโชว์ผลงานในงาน Bangkok gems & jewelry fair 2019 พร้อมรับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีงบประมาณแรกในประวัติศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติทะลุ 200 บทความเป็นปีงบประมาณแรกในประวัติศาสตร์

Read More
ม.วลัยลักษณ์-สถานทูตอเมริกา หารือร่วมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

ม.วลัยลักษณ์-สถานทูตอเมริกา หารือร่วมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

Read More
สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

สถาบันคุรุพัฒนารับรอง 7 หลักสูตร ของหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

Read More
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)"

Read More
ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ : โลกของการวิจัยเป็นสิ่งที่ท้าทายและเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ : โลกของการวิจัยเป็นสิ่งที่ท้าทายและเรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

Read More
TOP