ข่าวเด่น

อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี : บูรณาการการรียนการสอนภาษาอังกฤษกับงานบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.พัชรี อิ่มศรี : บูรณาการการรียนการสอนภาษาอังกฤษกับงานบริการวิชาการ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”

Read More
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ คว้ารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ คว้ารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019

Read More
ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วม ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า โครงการ GSB Smart Start Academy

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้า โครงการ GSB Smart Start Academy

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันดับ 7 ของประเทศโดย SCIMAGO Intitutions Rankings ปี 2019

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันดับ 7 ของประเทศโดย SCIMAGO Intitutions Rankings ปี 2019

Read More
ยอดเยี่ยม!!นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

ยอดเยี่ยม!!นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ เวทีสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

Read More
รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ปาฐกถาพิเศษ ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายในปัจจุบัน

รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ปาฐกถาพิเศษ “ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายในปัจจุบัน”

Read More
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยในขนาด 16 เตียง

รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยในขนาด 16 เตียง

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบปีที่ 27 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบปีที่ 27 หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมแสดงความยินดี

Read More
TOP