ข่าวเด่น

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

ผศ.ภริตพร แก้วแกมเสือ : นำความรู้ด้านการออกแบบมาใช้ในการพัฒนา สืบทอดภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้ชุมชน

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ขยายเครือข่ายสหกิจศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือ รองรับสหกิจศึกษา 8 เดือน

ม.วลัยลักษณ์ ขยายเครือข่ายสหกิจศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือ รองรับสหกิจศึกษา 8 เดือน

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน

Read More
นักศึกษาจากฮ่องกงโพลีเทคนิค ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่ม.วลัยลักษณ์

นักศึกษาจากฮ่องกงโพลีเทคนิค ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่ม.วลัยลักษณ์

Read More
อธิการบดีและผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่บุคคลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

อธิการบดีและผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่บุคคลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

Read More
เนชั่น ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่ายแถลงข่าวจัดมวยการกุศล หาทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ศรีธรรมราชา รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนชั่น ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ และภาคีเครือข่ายแถลงข่าวจัดมวยการกุศล หาทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" รพ.ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

Read More
ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

Read More
สื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรม WU Thank you Press จำนวน 27 สื่อ

สื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรม WU Thank you Press จำนวน 27 สื่อ

Read More
อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์กร สื่อมวลชนและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์กร สื่อมวลชนและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More
TOP