ข่าวเด่น

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล : การนำของเสียมาใช้ในคอนกรีตหรือซีเมนต์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับตำแหน่ง PRINCIPAL FELLOW

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับตำแหน่ง PRINCIPAL FELLOW

Read More
ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับจ.นครศรีฯ แถลงจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับจ.นครศรีฯ แถลงจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

Read More
นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา

Read More
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

Read More
คำชี้แจงของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ สืบเนื่องจากแถลงการณ์ทันตแพทยสภา

คำชี้แจงของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ สืบเนื่องจากแถลงการณ์ทันตแพทยสภา

Read More
ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย

ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More
TOP