ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ ธนะภพ “มุ่งพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน โดยบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการด้านอาชีวอนามัยปฐมภูมิ”

Read More
ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

Read More
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือ MOU กับ Changhua Christian Medical Foundation และ Changhua Christian Hospital ประเทศไต้หวัน

Read More
ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.ครั้งที่ 11

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนาม MOU กับ Xi’an Jiaotong University ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนาม MOU กับ Xi’an Jiaotong University ประเทศจีน

Read More
ม.วลัยลักษณ์จับมือกับประเทศจีน จัดประชุมพิเศษ The Belt and Road China -Thailand Universities Internet and Education Summit Forum ภายใต้หัวข้อ The Development of Online Education in the AI Era,

ม.วลัยลักษณ์จับมือกับประเทศจีน จัดประชุมพิเศษ “The Belt and Road” China -Thailand Universities Internet and Education Summit Forum ภายใต้หัวข้อ “The Development of Online Education in the AI Era,”

Read More
27 ปี เทคโนเกษตร ม.วลัยลักษณ์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบัณฑิตก้าวทันโลก

27 ปี เทคโนเกษตร ม.วลัยลักษณ์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และสร้างบัณฑิตก้าวทันโลก

Read More
หลักสูตรทันตแพทย์และสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากสภาวิชาชีพแล้ว

หลักสูตรทันตแพทย์และสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ผ่านการรับรองและเห็นชอบจากสภาวิชาชีพแล้ว

Read More
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS63 รอบ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS63 รอบ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

Read More
ดร.เตช บุนนาค และคุณนงนุช เพ็ชรรัตน์ บรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 2 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

ดร.เตช บุนนาค และคุณนงนุช เพ็ชรรัตน์ บรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 2 ปี วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

Read More
TOP