ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารออมสิน

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารออมสิน

Read More
นักศึกษาปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดี ในงานประชุมวิชาการ RUCA 2018

นักศึกษาปริญญาตรีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดี ในงานประชุมวิชาการ RUCA 2018

Read More
นักศึกษาเภสัช มวล คว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ

นักศึกษาเภสัช มวล คว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ

Read More
ม.วลัยลักษณ์จัดสงกรานต์ บุคลากร-นักศึกษาใส่ชุดไทยร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ม.วลัยลักษณ์จัดสงกรานต์ บุคลากร-นักศึกษาใส่ชุดไทยร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

Read More
ม.วลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์

ม.วลัยลักษณ์รับนักศึกษาโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน Creative Economy Tourism : Southern Chic เที่ยวใต้ สไตล์ เก๋ไก๋

ม.วลัยลักษณ์ จับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน “Creative Economy Tourism : Southern Chic เที่ยวใต้ สไตล์ เก๋ไก๋"

Read More
กรุงไทยจับมือ ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยูโครงการ WU Smart Society

กรุงไทยจับมือ ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยูโครงการ WU Smart Society

Read More
ม.วลัยลักษณ์ เปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ม.วลัยลักษณ์ เปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 26

ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 26

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

Read More
TOP