ข่าวเด่น

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ : เน้นประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และพืชสมุนไพรแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ : เน้นประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และพืชสมุนไพรแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบัน และดวงประทีป และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบัน และดวงประทีป และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Read More
รมว.อว.ชื่นชม โครงการธนาคารปูม้า ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์งานวิจัย

รมว.อว.ชื่นชม "โครงการธนาคารปูม้า" ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์งานวิจัย

Read More
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์ 25 ก.ย. 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์ 25 ก.ย. 2563

Read More
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิด ซุ้มประตูวลัยคม

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิด“ซุ้มประตูวลัยคม”

Read More
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (2/2563)

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2563 (2/2563)

Read More
มวล.-เครือข่ายสหกิจฯ ภาคใต้ตอนบน-สมาคมสหกิจฯไทย จัดอบรม สหกิจศึกษานานาชาติ เครือข่ายสหกิจฯ ภาคใต้ รุ่นที่ 1

มวล.-เครือข่ายสหกิจฯ ภาคใต้ตอนบน-สมาคมสหกิจฯไทย จัดอบรม “สหกิจศึกษานานาชาติ เครือข่ายสหกิจฯ ภาคใต้ รุ่นที่ 1”

Read More
รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน บัณฑิตและมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน บัณฑิตและมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ”

Read More
ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 12 สถานประกอบการ ลงนามด้านสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตเก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 12 สถานประกอบการ ลงนามด้านสหกิจศึกษา สร้างบัณฑิตเก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ

Read More
TOP