News

ทีม Crazy 5 WMS Tourism คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Gang Go Green "รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว"

          จากวันนั้นถึงวันนี้ เป็นเวลา 3 เดือน ที่ทีม Crazy 5 WMS Tourism ได้ส่งรายการนำเที่ยวเข้าประกวดในโครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ นิตยสารท่องเที่ยว GO Live Paper Magazine จัดขึ้น และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ โดยเป็นทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดครองตำแหน่งแชมป์เปียน ได้รับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร จาก ผู้ว่า ททท. พร้อมเงินรางวัลรวมจำนวน 37,000 บาทและของที่ระลึกจาก ททท. นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมจากการผลักดันนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้  โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 19  ธันวาคม  2555 นี้
 
         ทีม Crazy 5 WMS Tourism เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้เสนอโปรแกรมท่องเที่ยวผืนป่าฮาลาบาลา จ.ยะลา เข้าประกวดในโครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ นิตยสารท่องเที่ยว GO Live Paper Magazine จัดขึ้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม 161 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ  จนผ่านเข้ารอบ 50 ทีมและสามารถผ่านเข้ารอบเป็น 1 ใน 8 ทีมสุดท้ายที่ได้รับโอกาสในการเดินทางไปร่วมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้หัวใจสีเขียวอย่างแท้จริง ที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา 
 
         ตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในนามของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถสร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยโดยได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วม ให้เป็น “ทีมขวัญใจชาวค่าย 1 ในใจคุณ” และ นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี ตัวแทนจากทีม Crazy 5 สามารถคว้าตำแหน่ง “ขวัญใจชาวค่าย 1 ในใจคุณ” จากเบอร์ดี้ ผู้สนับสนุนโครงการ 
 
          ทีม Crazy 5 WMS Tourism ได้ส่งโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวภูทับเบิก  จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้ามาโหวตให้คะแนนผ่าน Like / Join / View และ Comment ใน YouTube  และ Facebook รวมทั้งคะแนนจากคณะกรรมการ ในที่สุด ทีม Crazy 5 WMS Tourism สามารถคว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ โดยเป็นทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดได้รับตำแหน่งแชมป์เปี้ยน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
         ทีม Crazy 5  ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  สำนักวิชาการจัดการ (WMS)  ประกอบด้วย  นายฮัมดี ดาโอ๊ะ   นายมูหัมมัด มะนิซอ  นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี  นายปรวีร์ หมัดศิริ  และนายธนากร ยอดทองดี 
 

TOP