ทีม Crazy 5 WMS Tourism คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการ Gang Go Green "รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว"