ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

รายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ข่าวใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายศักดา ไชยภานุรักษ์ อุปนายก คนที่ 1 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 ในรายการเช้านี้ที่เมืองนคร เ.... อ่านต่อ....

รายการ อสมท.เพื่อชุมชน ตอน ประดู่ช่อที่ 20 ข่าวใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายศักดา ไชยภานุรักษ์ อุปนายก คนที่ 1 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 ในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน เมื.... อ่านต่อ....

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 12 คน นำโดยนายวิรัช จันทร์เกิด อุปนายกสมาคม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการรับนักศึกษาและการเรียนรู้ อยู่อาศัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ.... อ่านต่อ....

ส่วนพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ผู้บริหารและบุคลากรส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 17 คน นำโดย รองศาสตราจารย์แหลมทอง เหล่าคงถาวร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรี.... อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าวใหม่

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคุณอุทุมพร วงค์เพชรและ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร ซึ่งได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนชุมพรศึกษา (Electronic Document Management System For Chumphon Sueksa School) ที่.... อ่านต่อ....

งานหอพักจัดรถรับส่งนักศึกษาใหม่เดินทางมามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดรายงานตัวเข้าหอพักในวันที่ 26 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน 2560 นั้น งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดอำนวยความสะดวกบริการรถรับส่งนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองจากสนามบินนครศรีธรรม.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการรับนักศึกษาและการเรียนรู้ อยู่อาศัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงาน "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’ ๖๐"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของในหลวง รัชกาลที่ ๙” ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร โดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอ.... อ่านต่อ....

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับคณะ สจล.ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการงานส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ผู้บริหารและบุคลากรส่วนพัสดุ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 17 คน ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการบริหารจัดการงานส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร กำหนดการ.... อ่านต่อ....

ประกาศจำหน่ายโต๊ะเขียนแบบ

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายพัสดุชำรุดดังนี้ -โต๊ะเขียนแบบ ราคาตัวละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผู้สนใจซื้อสามารถดูสภาพพัสดุและดำเนินการซื้อขายได้ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ฯ 7 กำหนดเวลาการขาย วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขั้นตอนการขาย 1.ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตร.... อ่านต่อ....

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ส่งมอบผลงาน “แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการส่งมอบผลงาน “แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเส.... อ่านต่อ....