ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

“วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ในการดำเนินการเรื่อง “ขยะ ยุงลาย ไข้เลือดออก” ข่าวใหม่

เมื่อเสียงเพลง “รักษ์วลัยลักษณ์” ที่ไพเราะจบลง ต่อด้วยคำพูดดังๆ ชัดๆ ว่า “วลัยลักษณ์ มหาลัยวิจัย รับใช้สังคม” ด้วยสำเนียงภาษาใต้ที่เข้มแข็ง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 4 คน จากชมรมเครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับใช้.... อ่านต่อ....

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ข่าวใหม่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน.... อ่านต่อ....

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขว.... อ่านต่อ....

รศ ดร วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุน Innovation Hubs: Smart City ข่าวใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่ได้รับทุน Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 Hub 3: Smart City เพื่อทำโครงการ Translational Research กลุ่ม Smart Living เรื่อง Hardware Intellectual Propert.... อ่านต่อ....

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจ้าภาพจัดสัมมนาเนื่องในโอกาส 15 ปี ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ข่าวใหม่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาส 15 ปี ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก 10 สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนา.... อ่านต่อ....

โครงการนักวิจัยอาคันตุกะ (Visiting scholars) หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ม.วลัยลักษณ์ 2560 ข่าวใหม่

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เชิญคณะนักวิจัยชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน คือ Asst.Prof.Mohammad Nurul Azim Sikder มหาวิทยาลัยจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ และ Dr.Wah Wah Min มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เข้าร่วมโครงการ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธ.... อ่านต่อ....

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ The 2nd National and International Conference 2017 Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธ.... อ่านต่อ....

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญสมัครเข้าอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยใ.... อ่านต่อ....

บทความของอาจารย์สำนักสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak J Sci & Tech: Sport and Health Sciences

บทความวิจัยเรื่อง Sphingosine 1-Phosphate Receptor 4 Expression in Colorectal Cancer Patients โดย อาจารย์ ดร. สุจิตรา สมุหเสนีโต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการเผยแพร่ใน Walailak Journal of.... อ่านต่อ....

นักวิชาการมาเลเซียรีวิวงานวิจัยมวยไทย และ นักวิชาการโปรตุเกสเผยแพร่บทความเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ใน Walailak J Sci & Tech

Walailak Journal of Science and Technology, vol. 14 no. 8 August 2017 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว โดยมีบทความด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วลัยลักษณ์, ธรรมศาสตร์, มหิดล (2 เรื่อง) และบทความวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 เรื่อง คือ 1 บทความปริทรรศน์เรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับมวยไทย จาก Sultan Idris.... อ่านต่อ....

สาขาวิชาศึกษาทั่วไปจัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป “มุมมองและประสบการที่ณ์การทำหลักสูตรศึกษาทั่วไป ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยตรศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางรากฐานวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อ.... อ่านต่อ....