มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันรอยยิ้มให้พี่น้องชาวชุมชนสาธิตฯ ในช่วงวิกฤติ Covid-19

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันรอยยิ้มให้พี่น้องชาวชุมชนสาธิตฯ ในช่วงวิกฤติ Covid-19

Read More
ประกาศเรื่อง การคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศเรื่อง การคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read More
อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ บอกกล่าว มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษาในสถานการณ์โรค COVID -19

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ บอกกล่าว มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษาในสถานการณ์โรค COVID -19

Read More
Walailak Moving Forward - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์

Walailak Moving Forward - การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์

Read More
Walailak University’s researchers have joint research Estimating the size of COVID-19 epidemic outbreak with Theory of Physics

Walailak University’s researchers have joint research "Estimating the size of COVID-19 epidemic outbreak" with "Theory of Physics"

Read More
Infographic แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Infographic แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Read More
Walailak Moving Forward - ความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์

Walailak Moving Forward - ความพร้อม การเรียนการสอนออนไลน์ ม.วลัยลักษณ์

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

Read More
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 อันเนื่องมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read More
TOP