ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต