ข่าวทั่วไป

“ผจญภัยวลัยวันเดอร์แลนด์” เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“ผจญภัยวลัยวันเดอร์แลนด์”
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา อบต. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 หน่วยงาน ธนาคารต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาและในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมภายในงาน
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ “ต้นรักพ่อ” ดนตรี WMC โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซุปเปอร์ฮีโร่ การแสดง การประกวด การแข่งขัน - ทักษะ เกม การละเล่น นิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และธนาคารต่าง ๆ กว่า 50 รายการ นั่งรถชมเมืองมหาวิทยาลัย : ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเมืองจราจรจำลอง ดินแดนมหัศจรรย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดสร้างสุข บอกเล่าศิลปะและวัฒนธรรม โบราณสถานตุมปัง ฯลฯ

อนึ่ง ขอเชิญชวนหน่วยงาน โรงเรียน ร่วมส่งการแสดงของเด็กและเยาวชน ณ เวทีกลาง แจ้งความประสงค์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์น้ำผึ้ง ช่วยชู อดีตนายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี โทรศัพท์ 08 1892 5942 และสอบถามการจำหน่ายสินค้าและอาหารได้ที่องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 097-064-9675

กิจกรรมจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

สนว.สาธารณสุขศาสตร์ : Game mix up เติมฝัน สร้างจินตนาการ และตอบดีมีรางวัล

สนว.พยาบาลศาสตร์ : เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ

สนว.แพทยศาสตร์ : สาธิตร่างกายมนุษย์ และ Body painting

สนว.การจัดการ : WMS ครัวแล้วคิดส์ WMS นักธุรกิจรุ่นเยาว์ 2561

สนว.สหเวชศาสตร์ : มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์น่ารู้ นั่งให้แตกมาแลกรางวัล
ใบ้หัวต่อท้าย สอยดาวและตอบคำถาม สไลด์ถาวรจากกล้องจุลทรรศน์/ หนอนพยาธิดอง

สนว.สารสนเทศศาสตร์ : เกมส์บันไดงูกับสารสนเทศศาสตร์

สนว.ศิลปศาสตร์ : สนุกกับภาษา เฮฮาเขียนตามคำบอก

สนว.วิทยาศาสตร์ : สาธิตบินโดรนอย่างปลอดภัย

สนว.เทคโนโลยีการเกษตร : ชมศูนย์สาธิต เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ฯลฯ

สนว.เภสัชศาสตร์ : สาระเรียนรู้ เวทีกลาง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ : ระบายสีหรรษา H2O Station ทิชชูมหัศจรรย์ กินคนละคำ ตารางธาตุหรรษา ไอติมสามสีโรตีสายไหม

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา : ห้องสมุดสีเขียว

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ : สนุกกับกีฬาพื้นบ้าน นั่งรถเรียนรู้เรื่องโบราณสถาน

ชมรมประดู่อาสาพยาบาล : ประดู่อาสาแบ่งปันรอยยิ้ม

ส่วนสื่อสารองค์กร : กองอำนวยการ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โลกสวยด้วยมือเรา

อุทยานพฤกษศาสตร์ : ฉายภาพยนตร์ ห้องไดโนเสาร์ ห้องโลกของแมลง
ผีเสื้อโครมาโตกราฟฟี่ ปั้นแป้ง เรียนรู้กล้องดูดาว ของที่ระลึกหนูทำได้ ฯลฯ

ศูนย์บริหารทรัพย์สิน : ท่องเมืองจราจรจำลอง

กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี : เวทีกลาง พิธีเปิด กิจกรรม “ต้นรักพ่อ” เกม การละเล่น ดนตรีจาก WMC มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแสดง และกิกจรรมจากโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ

อบต.ไทยบุรี / สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา / สำนักกวีน้อยเมืองนคร
สนง.ขนส่งจังหวัดนครฯ /สนง.บรรเทาสาธารณภัย สิชล
ธนาคารออมสิน/ธนาคารธนชาต/ธนาคารไทยพาณิชย์/
บริษัท ท่าศาลาปิยะมอเตอร์ส จำกัด
ร่วมจัดกิจกรรม เกม การละเล่นในครั้งนี้ด้วย

ชมการถ่ายทอดสดภาพและเสียง ทาง https://www.facebook.com/comm.arts.wu/ https://www.facebook.com/WalailakUniversity และ https://www.facebook.com/nbtns สวท.จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP