ข่าวสุขภาพและกีฬา

โดนใจคนรักสุขภาพ กับกิจกรรม “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม รวมพลคนเต้นแอร์โรบิก (Aerobic Dance For Health) ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีความรู้ในการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและถูกวิธี และออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 200 คน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และอาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานโครงการสื่อสร้างสรรค์ “รวมพลคนเต้นแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ส่วนสื่อสารองค์กร และส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมจัดงานขึ้นในวันนี้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก โดยทีมสื่อสร้างสรรค์ได้เล็งเห็นว่า การสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิก มีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงประชาชนในตำบลรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการมาร่วมเต้นแอโรบิกจำนวนมากขึ้น มีความถี่ในการเต้นแอโรบิก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละประมาณ 45 – 60 นาที รวมแล้วได้ 150 นาที/สัปดาห์

การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จในภาพของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุกหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและร่วมจัดงานนี้ขึ้นเพื่อบุคลากร นักศึกษา และประชาชนตำบลรายรอบมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งจัดการเต้นแอโรบิกสัญจรในมหาวิทยาลัยและในอำเภอท่าศาลาอีกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร กล่าว

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. ณ ลานแอโรบิก ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกิจกรรมแอโรบิกสัญจร ณ สวนวลัยลักษณ์ โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกของโครงการฯเพื่อติดตามรายละเอียดตารางกิจกรรมและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://forms.gle/kSXNuo7WL61KRhq4A Facebook : ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 099-3082255 ,083-6508265

ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะได้รับคะแนนหอพัก สูงสุด 19 คะแนน และมีรางวัลให้สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีผลสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้นสูงสุด

ประมวลภาพ

ข่าว : ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
ขอบคุณภาพประกอบข่าวจากโครงการรวมพลคนเต้นแอโรบิก

TOP