ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Announcement for 2022 MOFA Taiwan Fellowship for 3-12 Months Research Grant!!!

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครทุนวิจัยระยะสั้น 3-12 เดือน ของรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2565 โดยสามารถสมัครในระบบ Online ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2564 และจะประกาศผลภายใน ธันวาคม 2564  ทุนดังกล่าว ได้จัดสรรมาแล้วถึง 1ม117 ทุน ใน 83 ประเทศทั่วโลก
 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ


1. Monthly grants are paid at the beginning of every month.
a. Professors, associate professors, research fellows, or associate research fellows: NT$60,000.
b. Assistant professors, assistant research fellows, or doctoral candidates: NT$50,000.
2.  One round-trip, economy-class ticket for the most direct route to Taiwan (The subsidy  
     will be decided by MOFA in accordance with the relevant regulations)
3.  Accident insurance (plus a medical insurance for accidental injuries) coverage of NT$1 million
 

คุณสมบัติ

Recipients shall be foreign professors, associate professors, assistant professors, post-doctoral researchers, doctoral candidates, or doctoral program students at related departments of overseas universities, or are research fellows at an equivalent level in academic institutions abroad.

ขั้นตอนการสมัคร


(1) Prepare the application: - Resume - Research proposal - Two letters of recommendations or one letter of recommendation and one letter of agreement from the highest administrative director of applicant’s institution


(2) Online Application: Fill in the application and upload the above application documents https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/cht/apply01.aspx  

(3) Applicants should print their complete application form and send all application documents to an R.O.C (Taiwan) Embassy or Representative Office by post. Please read more from website. https://en.mofa.gov.tw/CountryAreaInfoEn.aspx?CASN=5&n=1287&sms=0 . The committee will select the candidates basedon the comments from R.O.C (Taiwan) Embassy or Representative Office, and the candidates will be informed by email. The candidates should contact ROC universities or research institutions and obtain the letter of consent for them to do research in Taiwan. The candidates should send the letter of consent to Taiwan Fellowship team (Eamil: twfellowship@ncl.edu.tw; twjob@ncl.edu.tw; twjob2@ncl.edu.tw ) by December 31st, and check the Terms of Agreement for the Taiwan Fellowship. The candidates will obtain the "Grant Authorization Letter" from Taiwan Fellowship team and officially be recognized as the recipients, which will be announced in the News on our website. The recipients should apple the "FR" visa with "Grant Authorization Letter" and begin their research in Taiwan (Information for recipient). The recipients begin their research in Taiwan (Information for Recipients).
 

หัวข้อวิจัย
A scholar’s field of study should be in the social sciences and humanities, with a topic related to Taiwan, cross-strait relations, mainland China, the Asia Pacific, and Sinology, and their topics of research plans can be found on https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/scholar.aspx .

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

(1) Fellowship administrator: Center for Chinese Studies at National Central Library: http://ccs.ncl.edu.tw

(2) The year of 2022 online application period is from May 1 to June 30, 2021.

(3) Contact person: Ms. Elaine Wu

          Tel: +886-2-2361-9132 #317           Fax: +886-2-2371-2126

          Email: twfellowship@ncl.edu.tw 


ข่าวเด่น

TOP