Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ Submit ข้อมูลเพื่อการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings 2024

08/11/2566

938

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2566) ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กด Submit ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2024 โดยมี คณะผู้บริหารระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยศูนย์ หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ และมหาวิทยาลัยได้มีการส่งข้อมูลเพื่อเข้ารับการจัดอันโลกจาก THE Impact Rankings อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดในปี 2023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก ขยับจากอันดับที่ 601-800 ในปี 2022 ขึ้นมา 200 อันดับ และอยู่ในอันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย ที่สำคัญมีผลงาน 4 เป้าหมายSDGs ประกอบด้วย SDG2 ,SDG6 ,SDG11 และSDG14 ที่สามารถทำคะแนนติดอันดับ Top 100 ของโลกเป็นครั้งแรกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งข้อมูลให้ THE Impact Rankings พิจารณา จำนวน 8 เป้าหมายSDGs ประกอบด้วย SDG2 : Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย) , SDG3 : Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) , SDG4 : Quality Education (คุณภาพการศึกษา) , SDG6 : Clean Water and Sanitation (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล)

SDG11 : Sustainable cities and Communities (เมืองและการสังคมมนุษย์ที่มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน) SDG12 : Responsible Consumption and Production (การสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน), SDG14 : Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) และ SDG17 : Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)  ซึ่ง THE Impact Rankings จะประกาศผลในช่วงเดือนมิถุนายน 2024 ต่อไป

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด  ส่วนสื่อสารองค์กร