วลัยลักษณ์วิชาการ

รศ.ดร.มัลลิกา : 15 ปี กับการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยาของประเทศไทย

รศ.ดร.มัลลิกา : 15 ปี กับการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยาของประเทศไทย

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.อัจฉราวรรณ มุ่งพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.อัจฉราวรรณ มุ่งพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.วาริท ทำวิจัยบนพื้นฐานโจทย์วิจัยที่สังคมต้องการและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร.วาริท ทำวิจัยบนพื้นฐานโจทย์วิจัยที่สังคมต้องการและบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เน้นการสร้างสรรค์งานวิชาการด้านการบริโภคอย่างยั่งยืน

แนะนำนักวิจัย มวล. : ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ เน้นการสร้างสรรค์งานวิชาการด้านการบริโภคอย่างยั่งยืน

Read More
หน่วยวิจัยการบริโภคฯมวล. นำเสนอแผนวิจัยคาร์บอนต่ำลดโลกร้อนที่เกาะสมุย

หน่วยวิจัยการบริโภคฯมวล. นำเสนอแผนวิจัยคาร์บอนต่ำลดโลกร้อนที่เกาะสมุย

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจ้าของทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ปีล่าสุด

แนะนำนักวิจัย มวล. : ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ เจ้าของทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯ ปีล่าสุด

Read More
นักวิชาการมวล. ลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคพืชแก่เกษตรกร

นักวิชาการมวล. ลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคพืชแก่เกษตรกร

Read More
อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล. : รศ. ดร. วาริน อินทนา เน้นวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชด้วยต้นทุนต่ำและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แนะนำนักวิจัย มวล. : รศ. ดร. วาริน อินทนา เน้นวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชด้วยต้นทุนต่ำและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Read More
แนะนำนักวิจัย มวล.: ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ กับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย

แนะนำนักวิจัย มวล.: ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ กับการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย

Read More
TOP