• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ให้แก่เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภาคใต้

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ให้แก่เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภาคใต้


สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประสานความร่วมมือมายัง คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ประกาศ 16/02/2555 View [686]