ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาเภสัชศาสตร์