ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" พร้อมกันทั่วประเทศ