ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พนักงานตำแหน่งนักวิช่าการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์