ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พนักงานตำแหน่งนักวิช่าการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP