ผู้บริหารจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น เยือน ม.วลัยลักษณ์ กระชับความร่วมมือทางวิชาการ