ประกาศรับสมัคร "นักชีวสถิติ" ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ