กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์