ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 26/2559 สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
006 น.ส.ปิ่นกมล วสีวิวัฒน์
007 น.ส.กฤษณี ศรีเมือง
009 นายนพเดช หนอนไม้
011 น.ส.พรใจ บัวหลวง

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 15/4 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมรช


TOP