คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ“คุยสบายสไตล์สาวๆๆ"