ข่าวทั่วไป

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ“คุยสบายสไตล์สาวๆๆ"เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พูดคุยแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ศักยภาพของสำนักวิชา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ความสำเร็จของบัณฑิตกับการรับใช้สังคม และทุนการศึกษา ในรายการโทรทัศน์ “คุยสบายสไตล์สาวๆๆ” โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 นครศรีธรรมราช ทีีวีดาวเทียม PSI ช่อง 261 และ ทีวีดาวเทียม IPM ช่อง 238 โดยมีคุณสุวรรณี ปักเข็ม และคุณจินตนา สุดสอาด เป็นผู้ดำเนินรายการ

TOP