ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “นักสถิติ” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์