ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้นแล้วพบว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก 3 ราย ดังนี้

1. นางสาววิภาดา อามิตร
2. นางสาวกุสุมา หีดแก้ว
3. นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์และสอบคัดเลือก
ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อาคารวิชาการ 9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
โทร 083-656-4582
Email: saengow.udomsak@gmail.com


TOP