ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์