ข่าวการศึกษา

เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตาวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ นครศรีธรรมราช

ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์

เนื่องด้วยเกิดภาวะฝนตก น้ำท่วมเส้นทางในการเดินทางในเขตภาคใต้ ทำให้การเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวันที่ 6 มกราคม 2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จะประกาศวันสอบสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง)

ทั้งนี้ ในการสอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.กรุงเทพฯ ยังคงสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตามกำหนดการเดิม

TOP