ข่าวเด่น

สาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ เตือน 6 พื้นที่น้ำท่วมเมืองคอน ระวังสารปนเปื้อนและเชื้อโรค หลังน้ำจากภูเขาขยะทะลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาว่า สืบเนื่องจากที่เกิดอุทกภัยใหญ่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณหลุมฝังกลบขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณทุ่งท่าลาด โดยกองขยะจำนวนมหาศาลได้ถูกน้ำท่วมพัดพาทะลักไปสู่เขตชุมชนต่างๆ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งเตือน 6 พื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ชะกองขยะจำนวนมหาศาลลงสู่ชุมชน ได้แก่ บริเวณค่ายวชิราวุธ ตำบลนาเคียน ตำบลนาทราย ตำบลปากพูน เทศบาลตำบลท่าแพ และเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึงพื้นที่ตามแนวลำคลองท่าซัก ซึ่งน้ำที่ชะกองขยะมานั้นมีความสกปรกสูงมาก มีสภาพเป็นกรด และมีการปนเปื้อนของเชื้อโรครวมถึงสารอันตรายต่างๆ เช่น โลหะหนักจำพวก แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว เจือปนอยู่ในน้ำเป็นปริมาณสูง

จึงขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวหลีกเลี่ยงการแช่น้ำ เดินลุยน้ำท่วม หากจำเป็นให้ใส่รองเท้าบูท และรีบทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากการเดินลุยน้ำ และห้ามเด็กลงเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะหากได้รับน้ำที่ชะจากขยะเข้าทางปาก หรือ ผิวหนัง จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ สูงมาก หากเป็นไปได้อาจพิจารณาย้ายไปพักอาศัยนอกบริเวณพื้นที่เสี่ยงก่อน ทั้งนี้ ทางสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อการเฝ้าระวังต่อไป

TOP