สาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ เตือน 6 พื้นที่น้ำท่วมเมืองคอน ระวังสารปนเปื้อนและเชื้อโรค หลังน้ำจากภูเขาขยะทะลัก