ข่าวทั่วไป

ชมรม สปช.๕๗(สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมาชิกชมมรม สปช.๕๗(สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ) ร่วมกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ด้วยการให้อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในจังหวัดนั้นช่วยในการดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบอุทกภัยทันการณ์ ในส่วนของหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้ดำเนินการร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อแปรจากเงินบริจาคเป็นอาหารการกินและสิ่งของเครื่องใช้

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ เช่น มณฑลทหารบกที่ ๔๑ กองทัพภาคที่่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครัวผู้ใหญ่เยิ้ม เรืองดิษฐ์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณฺ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช คันทรีโฮม สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยรัฐ และครัวอาหารบริจาคในนครศรีธรรมราช เป็นต้น นอกจากนี้ จะจัดถุงอาหารแห้งมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

TOP