ข่าวเด่น

ประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จ.กระบี่ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกระบี่และโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP