ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ร่วมกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับ คุณวริษา ลพานุกรม ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP