ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ร่วมกับ บลจ.ไทยพาณิชย์