ข่าวทั่วไป

น้ำท่วมหนัก คนไทยรักชาวใต้

     น้ำหลากล้นท่วมท้นพ้นศีรษะ สุดที่จะหลีกลี้หนีไปที่ไหน
นครศรีธรรมราชพัทลุงยุ่งยากใจ ทรัพย์สินไปกับน้ำช้ำเกินทน
     สุราษฎร์ธานีตรังสงขลาน่าสงสาร ชุมพรก็ร้าวรานสุดทานฝน
ต้นมกรา พ.ศ.สองห้าหกศูนย์อาดูรดล ทั้งชีวิตหลายผู้คนก็จากไป
     กล่าวกันว่าแต่เกิดมาครั้งนี้หนักที่สุด พระพิรุณแกล้งมนุษย์หรือไฉน
ทรงพิโรธโกรธเคืองเรื่องอันใด หยุดโกรธได้พอแล้วเจ้าข้าพระพิรุณ
     ให้สงสารคนภาคใต้ได้รับทุกข์ ขอความสุขกลับคืนมาอย่าหันหุน
โปรดลงโทษทำร้ายพวกนายทุน ที่ตัดไม้ร่วมหุ้นกันกินเมือง
     เทพดลบันดาลให้ท่านทำประตูระบายน้ำ ให้ไหลล้ำลงคลองหนองมาบเหมือง
ลงทะเลเทไปใจรองเรือง จะลดเรื่องน้ำท่วมหนักมาหักราน
     ขอขอบคุณอุ่นน้ำใจที่ไหลหลั่ง สิ่งประทังร่วมช่วยด้วยสงสาร
พระเมตตาองค์ราชาดั่งท่อธาร พี่น้องเหนือกลางอีสานช่วยบ้านเรา
     ขอองค์พระไตรรัตน์ประภัสสร พระบรมธาตุนครฯบวรเลิศเฉิดเฉลา
ดลบันดาลให้ผู้มีน้ำใจชาวไทยเรา ประสบสุขทุกหมู่เหล่าทั่วกันเทอญ
   
  รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ
พฤหัสบดี ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

TOP