ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์