ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เข้าพบอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สกว. เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เพื่อพูดคุยหารือขยายความร่วมมือการทำงานทางด้านการวิจัยระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ และ สกว.ให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อาจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมหารือด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP