ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์