Location

0 7567 3000

สิ่งอำนวยความสะดวก

การกีฬา

01/11/2559

5594

สระว่ายน้ำ

  

สระใหญ่: เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐานมีความยาว 50.02 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 2.00 เมตรตลอด

สระเล็ก: กว้าง 12 ยาว 25 เมตร มีความลึก ระดับ 0.07 เมตร 0.05 เมตรและลึกสุดอยู่ที่ 1.50 เมตร

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.

หยุดให้บริการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์

*วันเสาร์หยุดให้บริการ

ระเบียบการใช้บริการ

1. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำ หมวกและแว่นตาเท่านั้น

2. ลงชื่อในแบบบันทึกผู้ใช้บริการและเสียค่าบริการ

3. เจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพสามารถตักเตือน และตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการได้หากผู้เข้าใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

อาคารกีฬา-อาคารพลศึกษา

 • สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม
 • สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม
 • สนามตะกร้อ จำนวน 1 สนาม
 • สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม
 • สนามปันจักสิลัต จำนวน 1 สนาม
 • ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ห้อง

ช่วงเวลาให้บริการ

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.
 • หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

** แต่งกายด้วยชุดกีฬา และรองเท้ากีฬาเท่านั้น

 


 

สนามไดร์ฟกอล์ฟ

·      สนามไดร์ฟมี 18 ช่อง

·      สนามชิพ พัตต์ 1 กรีน

ช่วงเวลาให้บริการ

·      วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 19.00 น.

·      หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทางราชการ

อัตราค่าบริการ

·      สมาชิก                     ถาดละ 20 บาท

·      บุคคลภายนอก            ถาดละ 30 บาท

** แต่งกายด้วยชุดกีฬา และรองเท้ากีฬาเท่านั้น

 

 

สนามเทนนิส

  
 • สนามกีฬาเทนนิส 8 สนาม พื้นอะคริลิค ระดับมาตรฐานแข่งขัน สามารถเล่นและรองรับการแข่งขันได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมสถานที่เฉพาะสำหรับฝึกตี (Knock Board)
 • อาคารเก็บอุปกรณ์กีฬา 1 หลัง
 • อาคารอำนวยการ/อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง


ช่วงเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์เวลา 08.30 – 21.00 น.

 • เปิดให้บริการอุปกรณ์กีฬา เวลา 16.00 – 21.00 น.
 • เปิดให้บริการสนาม เวลา 08.30 – 21.00 น.
 
 

 

อาคารกีฬาในร่ม


ห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (ฟิตเนส) 1 ห้อง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม
สนามเทเบิลเทนนิส 8 โต๊ะ
สนามเปตอง 15 สนาม
 

 

สนามกีฬากลาง

 • สนามฟุตบอล 1 สนาม 
 • สนามฝึกซ้อมฟุตบอล 4 สนาม
 • กรีฑา 8 ลู่

 

อาคารกีฬาแบดมินตัน

·      สนามเปตอง 10 สนาม

·      สนามแบตมินตัน 8 สนาม

ช่วงเวลาให้บริการ

·      วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.00 - 21.00 น.

·      หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าบริการ

·      นักศึกษา       ฟรี

·      สมาชิก         ฟรี

·      บุคลากรภายนอก

o   120 บาท / สนาม / ชั่วโมง

o   40 บาท / คน / ครั้ง

ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการอาคารกีฬาในร่ม

1.      ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา และรองเท้ากีฬาเท้านั้น

2.      ต้องตรวจสอบว่ารองเท้าปราศจากดินทรายก่อนลงใช้สนามทุกครั้ง

3.      ลงชื่อในแบบบันทึกผู้ใช้บริการ

4.      นำบัตรสมาชิกมาทุกครั้งเพื่อใช้ในการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา และจองสนาม

5.      ในกรณีที่สมาชิกเข้าใช้บริการห้องฟิตเนต จะต้องนำผ้าซับเหงื่อมาด้วยทุกครั้ง

6.      เจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพสามารถตักเตือน และตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการได้ หากผู้เข้าใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด