ข่าวทั่วไป

ทอดผ้าป่าโบราณสถานตุมปัง โบราณสถานสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

ทอดผ้าสามัคคี ที่ โบราณสถานตุมปังโบราณสถานสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

     สร้างสมบุญหนุนเนื่องไปภายหน้า
ทอดผ้าป่า ณ โบราณสถานเก่ากาลสมัย
โบราณสถานตุมปังครั้งอาณาจักรศรีวิชัย
สืบทอดมาเกรียงไกรศรีธรรมราชมหานคร

      วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พนมไหว้
พิธีพราหมณ์พุทธได้มนตรานุสรณ์
เสกศักดิ์สิทธิ์บุญฤทธิ์สถาพร
ให้ชาวนครฯ ชาวไทยได้อยู่เย็น

      ปัจจัยได้ใช้สร้างหลาทวดตุมปัง
ไว้ให้ยั้งยืนนานลูกหลานเห็น
เริ่มเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาอากาศเย็น
เชิญผู้พักตร์ผ่องเพ็ญไปทำบุญ

      พลังบุญหนุนนำข้ามภพชาติ
ดั่งพระราโชวาทที่เนื่องหนุน
จิตสว่างกายสงบพบเพิ่มทุน
ให้ยิ่งสุนทรประภัสสร์จรัสเรือง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
พุธ ๒๒ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๖๐


TOP