Location

0 7567 3000

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาหารและร้านค้า

00/00/543

7615

 

มหาวิทยาลัยเน้นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันใน ชุมชน หรือเมืองมหาวิทยาลัย โดยตระหนักในการมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงสนับสนุนให้มีบริการ และสวัสดิการหลายอย่าง บริการอย่างหนึ่ง คือ ร้านค้าร้านอาหาร ซึ่งนักศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือก กำกับดูแล และติดตามประเมินผลประเภทร้านค้าที่เปิดให้บริการ1. ร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค (Minimart) จำนวน 2 ร้าน
2. ร้านซัก-อบ-รีด จำนวน 2 ร้าน
3. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 ร้าน
4. ร้านหนังสืออุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 1 ร้าน
5. ร้านเซเว่น อิเลฟเว็น จำนวน 1 ร้าน
 


ประเภทร้านอาหารที่เปิดบริการ1. ร้านข้าวแกง (ไทยพุทธ)
2. ร้านอาหารมุสลิม
3. ร้านอาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว และก๋วยเตี๋ยว
4. ร้านเครื่องดื่มและขนมหวาน
5. ร้านผลไม้และขนมขบเคี้ยว
6. ร้านอาหารอีสานและของทอด
7. ร้านอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ร้านอาหารจัดบริการไว้ 3 จุด คือ1. โรงอาหาร 4 (ข้างศูนย์คอมพิวเตอร์)
เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)
เวลา 06.30 – 14.00 น.
2. โรงอาหาร 1 (อาคารกิจกรรม)
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 06.30 – 15.00 น.
3. ศูนย์อาหารกลางคืน
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 24.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 24.00 น.เพื่อให้การบริการของร้านต่างๆ เป็นที่พึงพอใจแก้ผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงมีการประเมินผลการให้บริการร้านค้าและร้านอาหาร โดยการออกแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งเปิดกว้างให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

ในส่วนของศูนย์อาหารกลางคืนนั้น แบ่งการควบคุมดูแลเป็น 2 โซน คือ มีทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการกำกับควบคุม (จำนวน 14 ร้าน) และส่วนของร้านอาหารแผงลอย (จำนวน 40 ร้าน) ที่กำกับควบคุมดูแลและบริหารจัดการ โดยนักศึกษาเองจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ซึ่งรายได้จากการดำเนินการในส่วนนี้ ร้อยละ 60 ใช้เป็นงบประมาณขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ในการทำกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ส่วนอีกร้อยละ 40 มหาวิทยาลัยใช้เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ของศูนย์อาหารกลางคืน
 


งานอาหารและร้านค้า
ชั้น 2 อาคารไทยบุรี ส่วนกิจการนักศึกษา
โทร. 3161 – 66