นักวิจัย มวล. คว้ารางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น จาก สกอ.