ข่าวการศึกษา

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวรุ่งฤดี กิ้มเส้ง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ฤทธิ์ของสารธรรมชาติจากว่านชักมดลูกต่อการต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ (Effects of Natural Compounds from Curcuma comosa on Anti-inflammatory Activity in Lipopolysaccharide-Activated RAW 264.7 Macrophages) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP