ขอเชิญฟังสัมมนางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในงานวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 9