วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก