สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจ Online ” 24-28 มีนาคม 2560