ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ขวัญใจ โซน Central Land ด้วยชุดการแสดง “ต้นไม้ของพ่อ”เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโซน Central Land ได้มีการแสดง ณ เวทีกลาง อาคารไทยบุรี ทั้งดนตรีไทยบรรเลง, โชว์ไวโอลิน บทเพลงพระราชนิพนธ์, การบรรเลงเพลงของวง WU Brand และการแสดงรำไทย 2 การแสดง คือ ระบำตุมปัง และระบำขวัญข้าว ของชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทย การแสดงที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชม คือการแสดงของเด็กๆ จำนวน 11 คน จากศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าศาลา ในการแสดงชุด “ต้นไม้ของพ่อ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากสำนักแพทย์ศาสตร์ ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น”

ส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยลักษณ์
จิราวรรณ จันทวาศ
ภิชยาภรณ์ บุญเกลี้ยง

TOP