ข่าวสุขภาพและกีฬา

"ทีมคนใต้ขาม A" จาก จ.สตูล คว้าแชมป์เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ไปครอง     ชมรมเซปักตะกร้อร่วมกับโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017" เนื่องในงาน "Walailak Expo 2017" ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 22 ทีม จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพังงาและทีมจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อ.เมือง อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ทุ่งสง อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.ปากพนัง รวมทั้งทีมจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึงปีนี้มีทีมให้ความสนใจจำนวนมากกว่าครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

      โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นและได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เริ่มจากรอบแรก แบ่งเป็น 8 สาย สายละ 3 ทีม แข่งแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่คะแนนดีลำดับที่หนึ่งและสองของสาย เพื่อเข้าสู่รอบ 16 ทีม รอบ 8 ทีม ก่อนรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศต่อไป

     สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม "คนใต้ขาม A" (จาก  อ.เมือง จ.สตูล)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม "พี่สิทธิ์" (จาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม "สนามกีฬา B" (จาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่ทีม "คนใต้ขาม B" (จาก อ.เมือง จ.สตูล) 

ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้จัดการทีมและนักกีฬาและกองเชียร์ทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ประมวลภาพการแข่งขัน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th

TOP