ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์