ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนครฯ" ทางช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช ตอน"พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) กับการศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระสหชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์) ได้ปฏิบัตหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการศึกษาามณฑลนครศรีธรรมราชและหัวเมืองปักษ์ใต้อย่างต่อเนื่อง สร้างสถานศึกษาในภาคใต้ไว้มากมาย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ(น.ศ.1) โรงเรียนกัยาณีศรีธรรมราช(น.ศ.2) โรงเรียนปากพนัง(น.ศ.3) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดบางคุระ (น.ศ.131) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดำเนินการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปะและวัฒนธรรมในภาคใต้ไว้อย่างมากมาย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยยลักษณ์ ประจักษ์ในความเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของประเทศชาติ จึงนำเสนอเรื่องราวของท่านและกรณียกิจที่ท่านได้ทำไว้มากมายนั้น ทางรายการ " เช้านี้ที่เมืองนครฯ" ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. ณ NBT นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมรายการ และนายธชน ม์พรหม สมสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ

จึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนทุกท่านชมรายการนี้ ในวัน และเวลาดังกล่าว

TOP