เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ เช้านี้ที่เมืองนครฯ" ทางช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช ตอน"พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) กับการศึกษาและศิลปะและวัฒนธรรม