ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อสร้างวิหารกลางน้ำ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะจัดสร้างวิหารกลางน้ำและพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งเป็นต้นแบบจากพระพุทธรูปที่มีผู้นำมามอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อประดิษฐาน ณ วิหารกลางน้ำเป้นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ขวัญและกำลังให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจกับผุ้ที่มาใช้บริการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งผู้ช่วยและญาติ ตลอดจนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อสร้างวิหารกลางน้ำ ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00น. ณ เกาะกลางน้ำ สวนวลัยลักษณ์ และขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อเป็นเจ้าภาพบวงสรวงตามจิตศรัทธา ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะบริจาคเพื่อสมทบทุนในการสร้างวิหาร สามารถบริจาคได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี หรือโอนเข้าบัญชีเลขที่ 828-0-84047-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี "สร้างพระวิหารและพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์"
หมายเหตุ
1.ผู้เข้าร่วมพิธี ขอความกรุณาแต่งชุดสีขาว สำหรับการเข้าร่วมบวงสรวง
2.ขอความกรุณากรอกแบบตอบรับเข้าร่วมเพื่อคณะทำงานจะได้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วม และสำหรับคณาจารย์และพนักงานจะมีรถบัสแอร์ จำนวน 1คันให้บริการ จากเส้นทาง ในเมืองนครศรีฯ - วลัยลักษณ์ จุดขึ้นรถ เริ่มต้น ณ ศาลาประดูหก เนื่องจากเป็นวันหยุด"วันวิสาขบูชา"(หากจำนวนผู้ลงทะเบียนน้อยเกินกว่าจะขอรถบัส จะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรถบัส โดยที่ยอดผู้จะเดินทางกับรถบัสจะสิ้นสุด ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560)

ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับออนไลน์ ตามลิงค์ https://goo.gl/forms/8VqToQJ2MlWGIPNz2

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/forms/8VqToQJ2MlWGIPNz2

TOP