ข่าวสุขภาพและกีฬา

นางสาวปริณดา ประดู่ คว้าเหรียญทองเทควันโด “รายการชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560”

  ชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่ง นางสาวปริณดา ประดู่ นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  นักกีฬาเทควันโดตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด “รายการชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560” ซึ่งจัดการแข่งขันโดย ชมรมเทควันโดจังหวัดตรัง โดยจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (อำเภอสิเกา) จังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งด้วย          ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า นางสาวปริณดา ประดู่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร  ในประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) รุ่นประชาชนทั่วไป (สายดำ)        ทางชมรมเทควันโด ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา มา ณ โอกาสนี้ด้วย        ประมวลภาพการแข่งขัน


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/?p=1090

TOP