ข่าวทั่วไป

รายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำด้านแอนิเมชั่นของภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สมจิตร ไชยศรียา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ม.วลัยลักษณ์ผู้นำด้านแอนิเมชั่นของภาคใต้" โดยมี นายฐชนม์พรหม สมสุข ดำเนินรายการ ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราชประมวลภาพ

TOP