ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งวิศวกร และสถาปนิก ส่วนอาคารสถานที่